UL Belgesi, kar amacı gütmeyen bir güvenlik test ve sertifikasyon organizasyonu tarafından, Delaware yasaları ve UL Testlerine dayanarak, 1894 yılından beri kamu güvenliğini dikkate alarak, ürünlerin değerlendirildiği sertifika türüdür. Sertifikalama ABD hükümeti tarafından değil, fakat her eyalete özel olarak yerine getirilir. UL Sertifikası bazı eyaletlerde (Florida ve 4 eyalet) ve kendi kendini yöneten (Los Angeles vb gibi) eyaletlerde mecburidir, diğer eyaletlerde zorunlu değildir. BSC Belgelendirme da bu konuda müşterilerine katma değer sağlamaktadır.
UL Belgelendirmesi Çalışma Şekli:
UL Belgesi Yurtdışı kurumlardan verilen ve yabancı uzmanların belgelendirmenin tüm aşamalarını bizzat yürüttükleri bir belgelendirme şeklidir. UL Belgelendirmesinin fiyatlaması da bizzat yurt dışındaki uzmanlarca yapılmaktadır ve belli bir zaman almaktadır. Söz konusu fiyatlamanın yapılabilmesi için tarafımızca UL Belgesine ciddi bir fiyat istemi oluşturulmak zorundadır. Bu fiyat istemi oluşturulması için aşağıdaki bilgilerin ve gerekli ön ödemenin yapılması sürecin etkin bir şekilde ilerlemesi için zorunlu olmaktadır:
1- UL İşareti alınması istenen ürünün tüm teknik bilgilerini içeren bir tablo
2- Ürün ve Ürünün kullanım yeri hakkında bilgi
3- Ürünün mümkünse teknik resmi ya da normal fotoğrafları
4- Ürünün EN Standartı bilgisi
5- Ürünün mevcut güvenlik belge veya belgeleri (mevcutsa)
6- 100 Euro ön ödeme*