ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme ve Eğitim Hizmetlerimiz hakkında  uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

BSC her zaman sadece yapabileceği işe söz veren, dürüst, yaptığı işin arkasında duran, işi temiz yapan, kendisini devamlı güncelleyen profesyonel bir firmadır.

Ümit Yılmaz
Genel Müd. Yrd., AGB Jeneratör
Online Başvuru

Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme Başvurunuzu Online yapabilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 belgesi‘nin ne olduğunu öğrenmeden önce ıso ne anlama gelmektedir ona bir bakalım. Iso Latince bir kelimedir ve eşit ya da düzenli anlamına gelen Isos kökünden gelmektedir. Iso Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün kısaltması değildir. ISO 9001 ise; ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Standart, merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştiriso 9001
Iso 9001 belgesi şirketlere ne kazandırır?

ISO 9001 belgesi ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
Şirketleri belgelendirme yetkisi hangi kurumdadır?

Şirketleri belgelendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına göre verilmiştir. Amerikada ANAB, Almanya’da DAKKS , Austuralyada JAS-ANZ, İngilterede UKAS,Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK‘a verilmiştir.

Akreditasyonların standard ve geçerlilik olarak birbirinden hiçbir farkı yoktur.
Iso 9001 kalite yönetim sistemi dögüsü nedir?

Iso 9001 kalite yönetim sistemi, Puko adı verilen Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem Al döngüsüne dayanmaktadır.
Kurumlar neden Iso 9000 belgesi almalıdırlar?

1- Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

2- Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

3- Etkin bir yönetimi,

4- Maliyetin azalmasını,

5- Çalışanların tatminini,

6- Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

7- Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

8- İadelerin azalmasını,

9- müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

10- Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için…
Iso 9001‘in dış yararları nelerdir?

1- Kuruluşun imajının güçlenmesi,

2- Müşteri memnuniyeti,

3- Müşteri artışı,

4- Rekabet gücünün artması

5- Daha iyi tedarikçi ilişkileri Iso 9001’in dış yararları arasında sayılabilir.
Iso 9001’in iç yararları nelerdir?

1- Yönetimin etkinliği,

2- Olumlu kültürel değişim,

3- Kalite bilincinin oluşması,

4- Daha iyi bir dokümantasyon,

5- Sistematikleşmek,

6- Standardizasyon ve tutarlılık,

7- Etkinlik ve üretkenlik artışı,

8- Maliyetlerin azaltılması Iso 9001’in iç yararları arasında sayılabilmektedir.
ISO 9001:2008 belgesi nedir?

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu). ISO 9001:2013

ISO 9001 Sık Sorulan Sorular

Bir ürün, süreç veya hizmetin belirli bir standarda veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Yönetim sistemi belgeleri yaygın uygulamada 3 yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bu süre içinde, her yıl ya da tercihe göre altı aylık periyotlarla gözetim denetimleri yapılır. Belgelendirme kuruluşunun tercihine göre gözetim denetimi sonuçlarına göre her yıl yeniden belge düzenlenebilir. 3 yıllık sürenin sonunda belge yenileme denetimi ile belgenin süresi 3 yıl daha uzatılabilmektedir. Fakat kuruluşun sistemin yürütülmesi ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilirse belge iptali veya belgenin askıya alınması kararı verilebilmektedir.

Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının akredite olmaları için, ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler bir mecburiyet getirmemektedir. Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Akreditasyon ulusal veya uluslararası kabul gören bir akreditasyon kuruluşu tarafından yapılabilmektedir. Laboratuvarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşları; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı (EA)’nın üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu (Örneğin; TÜRKAK) veya karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı başka bir bölgesel akreditasyon kuruluşu (Örneğin; JAS-ANZ) tarafından akredite edilmiş ise bu laboratuvarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının verdiği belgeler veya düzenlediği raporlar, uluslararası alanlarda geçerlidir ve kabul görür.

Yönetim sistemi belgeleri yaygın uygulamada 3 yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bu süre içinde, her yıl ya da tercihe göre altı aylık periyotlarla gözetim denetimleri yapılır. Belgelendirme kuruluşunun tercihine göre gözetim denetimi sonuçlarına göre her yıl yeniden belge düzenlenebilir. 3 yıllık sürenin sonunda belge yenileme denetimi ile belgenin süresi 3 yıl daha uzatılabilmektedir. Fakat kuruluşun sistemin yürütülmesi ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilirse belge iptali veya belgenin askıya alınması kararı verilebilmektedir.

 • Sistematik çalışma alışkanlığı artar
 • Hatalar azalır
 • Verim artar
 • Geçici çözümlerden uzaklaşılır
 • Kişilere bağımlılık kalkar
 • Şirketin kalitesine güven artar
 • İletişim güçlenir
 • İhracat artar
 • Toplam kalite için başlangıç sağlanır
 • Rekabette üstünlük sağlanır
 • Müşteri tetkiklerini azaltır
 • Sistemin etkinliğini ve kontrolünü artırır

Müsteriler her türlü İsletmenin candamarıdır! Müsterileri elde tutmak ve onları memnun tutmak için ürününüzün veya hizmetinizin onların gerekliliklerini karşılaması gerekir. ISO 9001 bu gereklilikleri karşılamak ve bunları açmak için iş süreçlerinizi yönetmeye sistematik bir yaklaşım için denenmiş ve test edilmiş bir çerçeve sağlar. Bureau Veritas Belgelendirme yönetim sisteminiz gözden geçirebilen ve standarda göre belgelendirme sunabilen bağımsız bir üçüncü taraf uzmanını hizmeti sunar.

ISO 9001 belgelendirme denetimi; Belgelendirme Kuruluşu adına baş denetçi tarafından yönetilen, denetim ekibi ve kuruluş yöneticilerinin katıldığı açılış toplantısı ile başlar. Açılış toplantısında denetlenen firma ise; üst yönetim, Kalite Yönetim Temsilcisi ve ISO 9001 standardının kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu diğer yönetici veya çalışanlar tarafından temsil edilir. Toplantıda denetçiler ISO 9001 denetim sürecini açıklar, denetim programını karşılıklı onaylar ve denetimle ilgili diğer konuları konuşurlar. Denetim esnasında denetçiler programa uygun olarak değişik departmanların denetimi için ayrılırlar. Her denetçi genellikle kuruluştan bir refakatçi ile birlikte denetimi sürdürür. Refakatçiler, genellikle ISO 9001 sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu kişilerdir. Bu kişiler, Kalite Yönetim Temsilcisi ve personeli, küçük kuruluşlarda ise bazı durumlarda yönetim personeli olabilir. Denetim, denetim ekibinin denetim sonucunu açıkladıkları kapanış toplantısı ile sona erer. Kapanış toplantısına, açılış toplantısında firmayı temsil etmesi gereken tüm personelin katılması gerekir. Açılış toplantısına katılamayan ilgili personelde katılabilir.

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Standardının 8 ana ve alt maddelerinin gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu ISO 9001 Standardının gereksinimleri doğrultusunda ISO 9001 Prosedürlerinizi. ISO 9001 Talimatlarınızın ISO 9001:2008 Proseslerinizin ,Görev tanımlarınızın , Organizasyon Şemanızın, ve ISO 9001 :2008 dokümanlarınızın kullanım kılavuzu anlamına gelen KEK yani Kalite El Kitabınızın oluşturulup yürürlüğe koyulmasıdır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunuzun hazırlanması sürecinde bir ISO 9001 Danışmanlık şirketinden yardım alsanız da bu sistemi Dokümante edecek ve kurumunuzda asıl yönetecek kişi Kalite Yönetim Temsilcisidir. ISO 9001 Standardı için Kalite Yönetim Temsilcisi bir geminin kaptanı ile özdeş diyebiliriz ; Yani sisteminizi yürüten ve yöneten kişidir. İlgili Dokümantasyonu hazırlamak yayınlamak ve kurum içerisinde ISO 9001 Sistemini yürütmekten sorumlu olduğu için Genel Müdür tarafından atanır ve bu atama durumu tüm işletme çalışanlarına ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini yürütmekten yükümlü olduğuna dair tüm çalışanlarınıza bir atama yazısı ile duyurulur.

Neden BSC Belgelendirme ?

Tarafsızlık & Güven

Bağımsız ve tarafsız olmamız müşterilerimiz için son derece kritiktir ve en güçlü varlığımızdır.

detaylar

Yaygın Hizmet Ağı

BSC Türkiye’nin ve Dünyanın tüm noktalarında hizmetlerini kesintisiz ve etkili olarak vermektedir.

detaylar

Farklarımız & Artılarımız

BSC Müşterilerine talep ettiği tüm akreditasyonlarda belgelendirme hizmeti sunar.

detaylar

BSC Belgelendirme hizmetleri hakkında uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak ve başvuru için