ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgelendirilmesi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme ve Eğitim Hizmetlerimiz hakkında  uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

BSC her zaman sadece yapabileceği işe söz veren, dürüst, yaptığı işin arkasında duran, işi temiz yapan, kendisini devamlı güncelleyen profesyonel bir firmadır.

Ümit Yılmaz
Genel Müd. Yrd., AGB Jeneratör
Online Başvuru

Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme Başvurunuzu Online yapabilirsiniz.

Enerji Yönetim Stnadartları olan EN 16001 ve ISO 50001 enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamakta ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını temin etmektedir.

Kimler belgelenir?

Genel olarak her sektörde ve her büyüklükte firmalar enerji yönetim sistemi belgelendirmesini alabilirler. Standart özellikle enerji konusunda hassas olan kuruluşlar için sistematik gerekler ve başarılı uygulamalar sunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli firmalarda çevre yönetim sisteminin enerji tarafına odaklanan kısmı olarak görülebilir. Mevcutta ISO 14001‘i olan firmalar için enerji faktörünü daha fazla dikkate alan bir yapıya kavuşmalarını sağlamaktadır.

Elde Edilecek Faydalar

EN 16001 ve ISO 50001 gibi enerji temelli standardlar kuruluşların enerji performanslarını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri geliştirmelerini sağlar. Bu standartlar, enerji tüketimi, enerji maliyetleri, sera gazı emisyonları ve çevre etkilerinin iyileştirilmesi için enerji yönetiminin katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Sistematik bir yaklaşımla kuruluşun enerji yönetimi ele alınır. Enerji olarak tanımlanan unsurlar elektrik, petrol türevi yakıtlar, buhar, ısı, basınçlı hava ve yenilenebilir enerjilerdir. Bu enerji unsurlarının aydınlatma, havalandırma, soğutma, ısıtma, proses ısısı ve nakliye ve proses alanlarında nasıl yönetildiği ele alınmaktadır.

EN 16001, ISO 50001 şu unsurları içermektedir

 • Enerji ile ilgili değerlendirme.
 • Enerji ile ilgili başlama noktası.
 • Enerji performans göstergeleri.
 • Enerji hizmetlerinin, ürünlerinin ve tesislerinin satın alınması.

Bu şartlar genellikle şu başlıklar altında toplanmıştır;

 • Yönetimin sorumluluğu
 • Enerji politikası
 • Yasal uyum
 • Enerji planlaması
 • Enerji ile ilgili değerlendirmeler
 • Enerji göstergeleri
 • Stratejik ve operasyonel amaçlar

Diğer yönetim sistemlerinde de olduğu gibi, kuruluş dokümante edilmiş bir sistem oluşturmalı, bu yapının kapsamnı belirlemelidir. Üst yönetim bir temsilci atamalıdır. Enerji ile ilişkili değerlendirmeler yapılarak enerji kullanım kaynakları analiz edilmeli, enerji kaynakları belirlenmeli, geçmişteki ve hali hazırdaki enerji tüketimi değerlendirilmeli ve gelecekteki enerji ihtiyaçları öngörülmelidir.

Enerji politikaları içinde enerji performansının da dahil olduğu sürekli iyileştirme felsefesinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Enerji performansının ölçülmesi ve izlenmesi neticesinde uygun enerji performans göstergeleri oluşturulacaktır.

Sistemini nasıl belgelendirilecek?

 1. Başvuru yapan kuruluş standardın şartlarının yerine getirildiğine dair bir yazıyı Vericert’e ulaştıracaktır.
 2. Vericert bir denetçi atar.
 3. Denetçi kuruluşun yaptığı çalışmaları organizasyonda inceler ve tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra Vericert kuruluşa standarda uygun bir yönetim sistemi olduğunu gösterir belgeyi yayınlar. Kuruluş her sene gözetim denetimine girerek sisteminin yürülükte olduğunu güvence altına alır.

ISO 50001 Sık Sorulan Sorular

Uluslar Arası Standartlar Teşkilatının yayınlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile adlandırdığı uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır.

 • Her şeyden önce kuruluşun enerji giderleri düşer. Enerji tüketimini ölçmek ve yönetmek için kurulan bir yapı maliyetleri düşürecektir.
 • Sera gazı emisyonları düşer. Bu aynı zamanda yasal bir yükümlülüktür.
 • Enerji kaynakları konusunda kuruluş riskleri ortaya çıkar, zayıf noktalar tespit edilir. Bu durum enerji temininde güven yaratacaktır.
 • Kurum içinde enerji yönetimi konusunda farkındalık yaratılmış olması, davranışsal değişiklikler yaratır. Bu da enerji tüketiminin düşmesine ve üretkenliğin artmasına yardımcı olur.
 • Kuruluşun enerji politikaları ve hedefleri resmileşmiş olur. Neticede kuruluşun bir Enerji Yönetimi Politikası olacaktır.
 • Kuruluşun sahip olduğu Kalite Yönetimi veya Çevre Yönetimi gibi diğer sistemlerle entegrasyon çok daha kolay yapılır. Bu da sistemden sağlanacak maksimum faydayı arttırır.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi, dizayn edilmiştir.

Kamu ve özel sektörde, boyutu veya faaliyetleri ne olursa olsun, coğrafi konumu ne olursa olsun

herhangi bir kuruluş tarafından uygulanabilir.

Neden BSC Belgelendirme ?

Tarafsızlık & Güven

Bağımsız ve tarafsız olmamız müşterilerimiz için son derece kritiktir ve en güçlü varlığımızdır.

detaylar

Yaygın Hizmet Ağı

BSC Türkiye’nin ve Dünyanın tüm noktalarında hizmetlerini kesintisiz ve etkili olarak vermektedir.

detaylar

Farklarımız & Artılarımız

BSC Müşterilerine talep ettiği tüm akreditasyonlarda belgelendirme hizmeti sunar.

detaylar

BSC Belgelendirme hizmetleri hakkında uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak ve başvuru için