ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme ve Eğitim Hizmetlerimiz hakkında  uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

BSC her zaman sadece yapabileceği işe söz veren, dürüst, yaptığı işin arkasında duran, işi temiz yapan, kendisini devamlı güncelleyen profesyonel bir firmadır.

Ümit Yılmaz
Genel Müd. Yrd., AGB Jeneratör
Online Başvuru

Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme Başvurunuzu Online yapabilirsiniz.

ISO 31000 Nedir?

Günümüz ekonomisinde gittikçe artan belirsizlik işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü derinden etkilemektedir. Hedeflere ulaşmada belirsizliğin yaratacağı olası risklerle baş etmek, hatta fırsatlara dönüştürme yeteneğini kazanmak için risk yönetimi kritik bir disiplin haline gelmiştir.

Küresel ölçekte sıklıkla yaşanan krizler de şirketlerin sürdürülebilirliğini güvenceye almak amacıyla; risklerini sistematik ve disiplinli bir şekilde yönetmelerini gerektirir.

ISO 31000:2009, Kurumların hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, potansiyel risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar verilmesini sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 31000’in Kurumunuz İçin Faydaları Nelerdir?

Risk Yönetimi; farklı birimlerde tespit edilen ve farklı etkileri olan ancak birbirini etkileyen risklerin, tutarlı ve kurum için en optimal şekilde yönetilmesi ve kurum genelinde ortak risk algısının oluşturulmasını sağlar.

Risk yönetimi kurumlara aşağıdaki yararları sağlar;

Etkin risk yönetimi ile işletimsel etkinliğinizi arttırmak
Zarar önleme konusunda gelişme kaydetmek
Gelişmiş bir sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri anlayışı uygulamak
Her tür zorluk karşısında işletmenizin esnekliğini arttırmak
Fırsatları ve tehditleri belirlemek, değerlendirmek ve bunlar karşısında strateji belirlemek
Organizasyon birimlerinde sorumluluk yaratma
Açıklık ve şeffaflık kültürünü güçlendirme
Süreçlerin etkin bir şekilde ve önleyici yaklaşımla yönetilmesi
Farkındalığı arttırma
Etkin kaynak planlama
Yönetsel karar verme ve gözetim süreçlerini iyileştirme
Sürdürülebilir karlılığın sağlanması

ISO 31000 Sık Sorulan Sorular

ISO 31000:2009 standardı güncel versiyonudur. Standardın amacı risk yönetimi ile ilgili genel metodoloji ve kuralları sağlamaktır.Iso 31000 standardı uygulayıcıları bölgesel ve ülkesel risk faktörlerinin belirli bir standart dahilinde değerlendirmek istemesinden orta çıkan bir standarttır.

 • Risklerin belirlenmesi
 • Risk fırsatlarının değerlendirilmesi
 • Rsikin kaynağının ortaya çıkaraılması
 • Riskin değiştirilme olasılığının belirlenmesi
 • Sonuçların değiştirilmesi
 • Risk paylaşımı
 • Risklerin belgelendirilmesi
 • Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür,

 • Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır,

 • Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir,

 • Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,

 • Zaman tasarrufu sağlar,

 • Kaynak israfını önler,

 • Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar,

 • İs sürekliliği sağlanır,

 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır,

 • Proaktif yönetimi teşvik eder,

 • Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacının farkında olunması sağlar,

 • Fırsatlar ve tehditlerin analizini sağlar,

 • İlgili yasal ve mevzuat şartlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamaya yardımcı olur,

 • Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olur,

 • Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur,

 • Riskin ele alınması için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etme ve kullanma kolaylığı sağlar,

 • Operasyonel etkinliği sağlar ve verimliliği arttırır,

 • Kaybın önlenmesi ve vaka yönetimini iyileştirir.

 

Neden BSC Belgelendirme ?

Tarafsızlık & Güven

Bağımsız ve tarafsız olmamız müşterilerimiz için son derece kritiktir ve en güçlü varlığımızdır.

detaylar

Yaygın Hizmet Ağı

BSC Türkiye’nin ve Dünyanın tüm noktalarında hizmetlerini kesintisiz ve etkili olarak vermektedir.

detaylar

Farklarımız & Artılarımız

BSC Müşterilerine talep ettiği tüm akreditasyonlarda belgelendirme hizmeti sunar.

detaylar

BSC Belgelendirme hizmetleri hakkında uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak ve başvuru için